Dastur haqida

Globallashiv jarayoni nafaqat insonlarning turmush tarzi va madaniyati, balki kishilar muloqotining asosiy vositasi bo‘lgan tilga ham o‘z ta’sirini ko‘rsatmoqda. Asrimizning rivojlanishi natijasida yangi sohalarning yuzaga kelishi va kundan-kunga yangi terminlarning paydo bo‘lishiga olib kelmoqda.

Fanlar va sohalarni o‘rganishda, undan tashqari matnlarni avtomatik tarjima qilishda ilmiy va texnikaviy terminlarni o‘rganish va ularning muqobil variantlarini tarjima qilishda terminografiya (terminologik lug‘atshunoslik) muhim masala hisoblanadi.

Siz bu dasturda Fanlar va sohalar bo'yicha terminlarni kuzatib borishingiz mumkin.

Agar o'z sohangizning ustasi bo'lsangiz, bu dasturdan foydalanishni hohlasangiz va o'z terminlaringizni kiritmoqchi bo'lsangiz bizga murojat qiling

Email: umarbek.babajanov24@mail.ru

Tel: +998999698564

Dastur asoschilari:

Urganch davlat universiteti Fizika matematika fakulteti "Axborot texnologiyalari" kafedrasi mudiri dotsent PhD, Madatov X.

Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti dotsent v.b., fil.f.d. PhD, Abduraxmonova N.

Urganch davlat universiteti 2-kurs magistranti Babajanov U.